Úvod

Jsme významným dodavatelem rotačních kartoték, které slouží k ukládání a automatizovanému vyhledávání písemné agendy pro magistráty a města s rozšířenou působností.

Zajišťujeme komplexní služby - poradenství, studie, projekce, stavební úpravy, záruční a pozáruční servis rotačních kartoték.

Naší prioritou je zlepšit zaměstnancům měst práci s písemnou agendou - manipulace s dokumenty v ergonomické poloze, úspora času, úspora prostoru, lepší pracovní prostředí, flexibilita způsobu uložení dokumentů dle požadavku úřadu.

Poněvadž převážná část informací je již v elektronické podobě, zabýváme se také ochranou těchto informací v této podobě, včetně ochrany informačních / komunikačních systémů.

Zabýváme se také kybernetickou bezpečností v souladu se zákonem č. 181/2014 Sb., Nařízením vlády č. 315 – kritické informační infrastruktury , vyhláškou č. 316 o kybernetické bezpečnosti, vyhláškou č. 317 o významných informačních systémech. Řešíme analýzy rizik / bezpečnostní studie kritické informační infrastruktury a významných informačních systémů, působíme jako analytik a poradce v oblasti bezpečnosti IS / ICT.

Naše služby v oblasti práce s písemnými dokumenty

 • automatizované systémy - rotační kartotéky
 • pojízdné a stacionární regálové systémy
 • kartotéky
 • datové skříně pro ochranu papírových nosičů dat
 • poradenství ke způsobu ukládání dokumentace

Naše služby v oblasti ochrany ICT / IS

 • bezpečnostní audity IS nebo jejich částí
 • management a analýza rizik IS
 • tvorba bezpečnostních politik IS
 • návrhy bezpečnostní architektury IS
 • návrhy a realizace bezpečnostních projektů IS
 • bezpečnostní testování a hodnocení IS
 • vypracování plánů obnovy funkčnosti IS
 • semináře a školení bezpečnosti
 • analýzy rizik fyzické bezpečnosti center ICT
 • návrhy zabezpečení center ICT
 • konzultace, poradenství v oblasti fyzické bezpečnosti ICT
 • školení, bezpečnostní semináře v oblasti fyzické bezpečnosti ICT
 • posouzení infrastruktury (klimatizace, zásobování proudem a energií, bezpečnostní technika)
 • posouzení objektu k vybudování centra ICT
 • koncepty a plánování center ICT, dle norem EU
 • výstavba center ICT, dle norem EU
 • datové skříně pro ochranu datových nosičů
 • speciální výpočetní nábytek pro centra ICT